۱۳۹۱/۰۵/۱۳

تارنمای جدید اتل متل توتوله راه اندازی شد

تارنمای جدید اتل متل توتوله امروز راه اندازی شد. اگرچه بیشترین هدف از این تغییر پایه گذاری امکاناتی است که در آینده افزوده میشوند، ولی چندین تغییر کوچک را مشاهده خواهید کرد:
  • امکان افزودن دیدگاه ها و متن ها (چون تارنما برای کودکان طراحی شده، تمام نوشته ها باید پیش از نمایش تایید شوند.)
  • نمایش سایت روی گوشی های موبایل و بخصوص تبلت ها بهتر شده.
  • سروده ها و داستانهای شما سریعتر تایید می‌شوند.
اگر ایرادی در تارنمای جدید پیدا کردید و یا اگر پیشنهادی دارید، برای ما بنویسید.

۱۳۹۰/۱۲/۲۷

بهار یواش یواش میاد...


بهار یواش یواش میاد
صدای کفش پاش میاد
سرما دیگه بار سفر را بسته
منتظر فصل بهار نشسته
بهار میاد رو شاخه ها
برگ و شکوفه می ذاره
میون دشت، تو باغچه ها
گلهای خوشبو می کاره
ابرا میان به آسمون
نم نم بارون می باره
ماهم باید پنجره را واکنیم
بهار زیبا را تماشا کنیم
تو دلهامون بذر امید بکاریم
بگردیم و شادی را پیدا کنیم