۱۳۹۰/۰۵/۱۱

بازیهای کودکان

بازیهای کودکانه ایرانی بازیهایی هستد ساده و سالم که متاسفانه بسیاری از آنها جای خود را به بازیهایی دیگری داده اند. ولی هنوز در خیلی خانواده های و فرهنگ ها رایج هستند و چه خوب که ما آنها را به کودکان خود بیاموزیم.

ما در حال جمع آوری بازیهای ایرانی هستیم که در آینده آنها را در تارنمای اتل متل توتوله قرار خواهیم. 

تا آن هنگام بازیهای کودکان - ویکی پدیا اطلاعات هر چند مختصری درباره بازیهای کودکانه ایرانی دارد که شاید مورد استفاده شما قرار گیرد.